SU297 網上訂購校服運動短褲 自訂繡花LOGO運動褲校服 校服專營 藍色
SU297 網上訂購校服運動短褲 自訂繡花LOGO運動褲校服 校服專營 藍色
SU297 網上訂購校服運動短褲 自訂繡花LOGO運動褲校服 校服專營 藍色
SU297 網上訂購校服運動短褲 自訂繡花LOGO運動褲校服 校服專營 藍色
SU297 網上訂購校服運動短褲 自訂繡花LOGO運動褲校服 校服專營 藍色
SU297 網上訂購校服運動短褲 自訂繡花LOGO運動褲校服 校服專營 藍色
SU297 網上訂購校服運動短褲 自訂繡花LOGO運動褲校服 校服專營 藍色
SU297 網上訂購校服運動短褲 自訂繡花LOGO運動褲校服 校服專營 藍色
SU297 網上訂購校服運動短褲 自訂繡花LOGO運動褲校服 校服專營 藍色
SU297 網上訂購校服運動短褲 自訂繡花LOGO運動褲校服 校服專營 藍色
SU297 網上訂購校服運動短褲 自訂繡花LOGO運動褲校服 校服專營 藍色
SU297 網上訂購校服運動短褲 自訂繡花LOGO運動褲校服 校服專營 藍色
SU297 網上訂購校服運動短褲 自訂繡花LOGO運動褲校服 校服專營 藍色
SU297 網上訂購校服運動短褲 自訂繡花LOGO運動褲校服 校服專營 藍色
 • 將圖片載入圖庫檢視器 SU297 網上訂購校服運動短褲 自訂繡花LOGO運動褲校服 校服專營 藍色
 • 將圖片載入圖庫檢視器 SU297 網上訂購校服運動短褲 自訂繡花LOGO運動褲校服 校服專營 藍色
 • 將圖片載入圖庫檢視器 SU297 網上訂購校服運動短褲 自訂繡花LOGO運動褲校服 校服專營 藍色
 • 將圖片載入圖庫檢視器 SU297 網上訂購校服運動短褲 自訂繡花LOGO運動褲校服 校服專營 藍色
 • 將圖片載入圖庫檢視器 SU297 網上訂購校服運動短褲 自訂繡花LOGO運動褲校服 校服專營 藍色
 • 將圖片載入圖庫檢視器 SU297 網上訂購校服運動短褲 自訂繡花LOGO運動褲校服 校服專營 藍色
 • 將圖片載入圖庫檢視器 SU297 網上訂購校服運動短褲 自訂繡花LOGO運動褲校服 校服專營 藍色
 • 將圖片載入圖庫檢視器 SU297 網上訂購校服運動短褲 自訂繡花LOGO運動褲校服 校服專營 藍色
 • 將圖片載入圖庫檢視器 SU297 網上訂購校服運動短褲 自訂繡花LOGO運動褲校服 校服專營 藍色
 • 將圖片載入圖庫檢視器 SU297 網上訂購校服運動短褲 自訂繡花LOGO運動褲校服 校服專營 藍色
 • 將圖片載入圖庫檢視器 SU297 網上訂購校服運動短褲 自訂繡花LOGO運動褲校服 校服專營 藍色
 • 將圖片載入圖庫檢視器 SU297 網上訂購校服運動短褲 自訂繡花LOGO運動褲校服 校服專營 藍色
 • 將圖片載入圖庫檢視器 SU297 網上訂購校服運動短褲 自訂繡花LOGO運動褲校服 校服專營 藍色
 • 將圖片載入圖庫檢視器 SU297 網上訂購校服運動短褲 自訂繡花LOGO運動褲校服 校服專營 藍色

SU297 網上訂購校服運動短褲 自訂繡花LOGO運動褲校服 校服專營 藍色

布料:滌綸

款式:校服

最長出貨時間:14天-28天

性別:通用

尺寸系統:亞洲碼

布料厚度:適中

布料硬度:柔軟

布料彈力:微彈

寬鬆度:寬鬆

顏色:寶藍色

特別設計:拼接,

特別輔料:拉鏈,鬆緊帶

領:翻領

袖:長袖

**註:HK$40起